Karta över Wäringsöområdet

Välkommen till Wäringsö

Är du intresserad av att rida, fiska, paddla är du välkommen till oss på Wäringsö.
Vill du leva skärgårdsliv några dagar i en härlig miljö utan trängsel, får du hyra en stuga.
Du kan ströva i skog och mark, bada från klippor eller sandstränder.
Det finns också möjlighet att hyra båt eller kajak.

Wäringsö är en ö utan landförbindelse belägen vid Furusundsleden, c:a 2 mil söder om Norrtälje. Ön har en spännande historik från Vikingatid till våra dagar. Jord och skogsbruk har bedrivits under många hundra år med oförändrad arrondering av ängsmark och tegar.
Idag odlas inte åkrarna men marken hålls öppen främst med hjälp av betesdjur.
Kor, får och hästar bevarar det öppna kulturlandskapet.

Fastigheten om 196 ha består av ett antal större öar som Wäringsö, Närmarö, Rävsund, Bergholmen, Lågskär, Ängsöaskarna samt ett antal mindre öar och Växlets fyrar.
På Wäringsö finns två bofasta och ett antal sommar/fritidsgäster.
Fastigheten är privatägd av familjen Andersen.

Väringar

Väringar (av fornsvenska vaeringer, edsvurne). Benämning på svenska vikingar som for i österled.
Från mitten av 900-talet ingick Väringar i den östromerske kejsarens livvakt, Väringalidet i Konstantinopel.
(Nordisk familjebok)